Marc Lammers coachtips

Welkom op de pagina met de 10 gratis Marc Lammers Coachtips.
Het gratis toegankelijk maken van deze coachtips is mogelijk gemaakt door Van Zelst in samenwerking met ons.
Samen met Van Zelst willen we coaches en clubs verder helpen en ontzorgen, hoe we dit doen kun je zien in onderstaande video.

 

Kunnen we iets voor jou en/of jouw club betekenen? Contact ons

Voor nu, geniet van je koffie en lees hieronder de 10 coachingstips van Marc Lammers!

Marc Lammers

Vanuit zijn grote ervaring als hockeycoach weet Marc Lammers hoe belangrijk het is dat coaches het voor elkaar krijgen dat sporters de kans krijgen zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer ze eigenaar zijn van door henzelf aangedragen oplossingen en antwoorden presenteren ze heel veel beter.

1. HEB JE GEEN GEZAMENLIJK DOEL, DAN HEB JE ELKAAR NIET NODIG

“In veel teams hebben de afzonderlijke linies (bijvoorbeeld verdedigers, middenvelders, aanvallers) elk een eigen doel. De coach klaagt dan over een gebrek aan samenwerking, maar dat komt doordat de linies niet weten wat het gezamenlijke doel is. Kortom: als de coach of de captain het wel weet en de spelers niet, werkt het niet.”

2. SOMETIMES YOU WIN, SOMETIMES YOU LOSE LEARN

“Coaches moeten het aandurven hun spelers fouten te laten maken. Door het lef te hebben daarmee te experimenteren, ook als dat in eerste instantie punten kost, voorkomen ze dat spelers dezelfde fouten steeds opnieuw maken en bereiken ze dat hun prestaties verbeteren. Spelers leren van

hun fouten en niet van allerlei waarschuwingen vooraf. Als drie van de tien keuzes mislukken, betekent dat dat er zeven zijn geslaagd. Zonder proberen en experimenteren was er geen enkele innovatie geweest. Conclusie: Je moet investeren in vernieuwing én in fouten.”

3. SPELERS WILLEN BEST VERANDEREN, MAAR WILLEN NIET VERANDERD WORDEN

“Spelers willen coaches die inspireren in plaats van instrueren. Ze willen eigenaar zijn van een verandering of verbetering. Dat eigenaarschap krijgen spelers als de coach open vragen stelt, waardoor zij zelf moeten nadenken over antwoorden. Doordat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de gekozen en bovendien door de coaches erkende oplossing of verbetering, werken de spelers harder en zijn ze gemotiveerder. Mensen onthouden slechts 10 procent van wat ze horen, maar wel 70 procent van wat ze zelf zeggen.”

4. VAN FEEDBACK NAAR FEED FORWARD

“Niet terugkoppelen, maar vooruitkijken. Terugkijken levert vaak verwijten en negatieve energie op en heeft vaak geen zin. Het is gebeurd, er valt niets meer aan te doen en de omstandigheden zijn niet te vergelijken met die van de toekomst. Alleen de leermomenten van toen zijn nu nog belangrijk. Het is veel beter vooruit te spoelen en te bedenken wat nodig is om in de toekomst wel kampioen te worden. Dat levert, naast veel energie, ook heel veel positiviteit en oplossingen op. Je kunt er nog heel veel aan doen en iedereen kan daaraan bijdragen, wat de betrokkenheid bevordert.”

5. THE BODY ACHIEVES, WHAT THE MIND BELIEVES

“Je kunt enorme prestaties leveren, als je er maar in gelooft. Ook hier zijn eigenaarschap en het stellen van eigen doelen weer heel belangrijk. Degenen die zelf de lat op een voor henzelf uitdagende, maar haalbare hoogte leggen en nadenken over hoe ze er overheen kunnen springen, gaan er al vanuit dat ze daarin zullen slagen. In negen van de tien gevallen gebeurt dat ook. Het omgekeerde klopt eveneens. Als een coach de lat neerlegt is dat vaak te hoog voor zijn spelers, die dan gelijk denken dat ze het toch niet halen. Dan lukt het bij voorbaat niet.”

6. IK HEB NOG NOOIT EEN WEDSTRIJD GEWONNEN OP MIJN ZWAKKE PUNTEN

“Een coach moet zich vooral focussen op waarin spelers goed zijn of zelfs excelleren en hen dat vaker laten doen. Daardoor verbetert hun zelfvertrouwen en komen ze in de flow.”

7. WINNAARS LATEN IETS GEBEUREN, VERLIEZERS WACHTEN TOT ER IETS GEBEURT

“Teams die voortdurend leren en verbeteren winnen uiteindelijk de wedstrijd. Zij nemen initiatief en verantwoordelijkheid en doen wat ze zeggen, maar zijn ook bereid uit hun comfortzone te komen en buiten de gebaande paden te denken. Het motto is dan ook: wacht niet tot iemand anders het doet, zet zelf de eerste stap.”

8. NIET HARDER, MAAR SLIMMER WERKEN

“Er zijn coaches die bijhouden hoeveel meters de spitsen maken om te controleren of ze net zo hard werken als de middenvelders. Als dat (vergeleken met de middenvelders) minder dan 2 km per wedstrijd is en de coach vraagt om net zoveel te gaan lopen als een middenvelder, dan werkt de spits wellicht harder, maar niet slimmer. Je kunt beter tijd steken in gerichter trainen en de skills per positie verbeteren.”

9. JE KRIJGT GEEN VERANTWOORDELIJKHEDEN, JE MOET ZE NEMEN

“Een speler kan beter uit zichzelf laten zien wat hij kan, dan te wachten tot zijn coach hem die verantwoordelijkheid geeft. De coach kan op zijn beurt zijn voorzitters en besturen beter iets aanreiken, dan wachten op wat zij van hem vragen. In andere woorden: de coach moeten open vragen stellen, de spelers moeten zelf de bijbehorende verantwoordelijkheid nemen en daarmee aantonen dat je het kunt.”

10. WINNAARS ZEGGEN VAAK 'MOGELIJK', VERLIEZERS ZEGGEN VAAK 'MOEILIJK'

“Binnen teams hoor ik vaak dat er problemen zijn. Dan zeg ik: ‘Ho even, u speelt
niet tegen de crisis of problemen, maar tegen de concurrentie. Die heeft soortgelijke
problemen en lijdt onder dezelfde veld/omgeving omstandigheden. Dus
moet u bedenken wat u beter kunt doen dan de anderen. Dat betekent niet naar
de moeilijkheden, maar naar de mogelijkheden kijken voor u en uw team"

11. WINNAARS HEBBEN EEN PLAN, VERLIEZERS EEN EXCUUS

“Die tip spreekt voor zich.”