Payrolling

 

 

Of het nu gaat om een trainer, coördinator, technisch manager of overig personeel; HockeyWerkt biedt de mogelijkheid om de payrolling op zich te nemen. Hierdoor wordt HockeyWerkt de juridisch werkgever en dat brengt een aantal voordelen met zich mee.

 

 

Wat regelt HockeyWerkt voor de werkgever/hockeyvereniging?
– Het arbeidscontract
– De salarisbetaling
– Afdracht van sociale premies en pensioen
– Doorbetaling bij ziekte van de medewerker
– Uitkering van vrije dagen en vakantiegeld
– Pensioenregeling
– Een loonspecificatie en jaaropgave
– Ziekterisico (ook na 2 en 12 jaar – volgens vernieuwde wetgeving uit 2014)

 

De voordelen:
– Geen enkel arbeid juridisch risico
– Geen ziekterisico, deze ligt bij HockeyWerkt (zowel korte als lange termijn)
– Op voorhand weten wat de medewerker kost
– Geen gedoe rondom salarisadministratie en regel- en wetgeving