WEERBAARHEID TRAINING

Ons actieplan voor het schooljaar 2023-2024 omvat de lancering van het project “Bewegen is Groeien”. De cursus biedt weerbaarheidstraining voor 4- t/m 9- jarigen via de Rots & Water methode, gericht op het versterken van zelfvertrouwen, sociale en motorische vaardigheden. We streven ernaar kinderen dagelijks een uur te laten bewegen en wekelijks spier- en botversterkende activiteiten te laten uitvoeren, conform de aanbevelingen van het Kenniscentrum sport & bewegen. Het project beoogt duurzaamheid, met jaarlijkse uitbreiding en heraanbod aan bassischolen. We starten lokaal in Den Bosch met plannen voor regionale en landelijke uitbreiding. 

De weerbaarheidstrainingen zijn verdeeld in drie groepen:

1. Rots en Waterwijs (4 t/m 6 jaar) 

2. Rots en Waterwijs (7 t/m 9 jaar) 

3. Duo Rots en Waterwijs (2 t/m 4 jaar)

 

Acht trainingen kosten samen €120. Het bedrag wordt aangepast op resterende trainingen. De Rots en Water trainingen worden gegeven aan de Hambakendreef 2A, 5231 RJ ’s Hertogenbosch. De groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen. Dus wees er snel bij!

Informatie Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining waarbij bewegen centraal staat. Psychofysiek betekent, dat via actieve en fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefeningen worden sociale communicatie, weerbaarheid en confrontatievaardigheden aangeleerd. 

Spel en fysieke oefeningen worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De kinderen gaan vooral veel ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen). Ze gaan hun lichaamsbewustzijn vergroten en herkennen hoe ze reageren in bepaalde situaties en hoe ze zich daarbij voelen. 

Rots staat voor jezelf zorgen, opkomen, eigen keuzes maken en je grens aangeven. Water staat voor elkaar zorgen, naar elkaar luisteren, samenwerken en elkaar helpen. Wil je meer weten over Rots en Water klik dan hier!

Doel van de Weerbaarheid training

 

Doel van de Rots en Water trainingen:

• Verbeteren van de sociale vaardigheden. Zoals assertiviteit, communicatie en het leren omgaan met groepsdruk. 

• Grenzen stellen en grenzen van anderen respecteren.

• Verbinding maken met elkaar.

• Samen plezier maken. 

• Jezelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier. 

• Samenwerken. 

 

Ben jij geïnteresseerd geraakt in de weerbaarheidstrainingen volgens de Rots en Water methodiek? Meld jouw kind dan hier aan!